Vergunning verleend

WINDcoöperatie Gedep. Laanweg

Het afgelopen jaar heeft de WINDcoöperatie Gedep. Laanweg een vergunning gekregen van de gemeente Medemblik om de windturbine Adelaar van de WWC te vervangen door een nieuwe, vergelijkbare turbine. Er zijn bezwaren ingediend tegen de bouw van de nieuwe turbine, maar deze zijn door de rechtbank ongegrond verklaard. De bezwaarmakers zijn hiertegen niet in beroep gegaan en dus is de vergunning onherroepelijk geworden.
De WWC verkoopt de Adelaar voor een symbolisch bedrag aan de nieuwe coöperatie. De coöperatie werkt volgens het principe van de postcoderoos. Leden van de coöperatie financieren de bouw van de windturbine en verdienen dit in de loop der jaren terug doordat ze minder energiebelasting hoeven te betalen.
De verwachting is dat de nieuwe turbine half 2020 geplaatst wordt.

Leden/leningen administratie

ECONOBIS, nieuw programma leden/leningen administratie

Vanaf september 2019 gebruikt de WWC het administratieprogramma ECONOBIS  voor het bijhouden van de leden- en leningenadministratie. Hiermee is het mogelijk om geautomatiseerd nieuwsbrieven en leningoverzichten naar de leden te mailen, en om de rente en aflossing van de leden over te schrijven.
ECONOBIS is ontwikkeld door een samenwerking van diverse energiecoöperaties. Het programma is geschikt voor coöperaties met leningen, participaties op postcoderoosprojecten.

Vogelnest in Adelaar

Gesloopt

De eerste molen draait.

Windmolen de Duif stilgezet

Westfriese Windmolen Coöperatie (WWC

Start bouw windmolenpark Westfrisia

In de maanden juni en juli zijn de eerste werkzaamheden verricht, ondermeer de aanleg van de toegangswegen die aansluiten op  de Zwaagdijk en de Noorderboekert.
Begin augustus is de eerste paal geslagen.
De heistelling, op de foto, slaat als eerste stalen buis in de grond die vervolgens wordt volgestort met beton. Vervolgens wordt de stalen buis weer uit de grond getrokken. Deze wordt dan opnieuw gebruikt voor de volgende paal  enzovoort.
De molen waar het fundament voor wordt gelegd is de middelste van het totaal van vijf molens die hier tussen de Zwaagdijk en de Westfrisiaweg geplaatst zullen worden.