Groot onderhoud voor de Buizerd en Adelaar

De kogel is door de kerk, de beide molens krijgen na zoveel jaar trouwe dienst aan een flinke opknapbeurt, waardoor zij weer voor jaren mee zullen kunnen.
Het bestuur van de windmolencoöperatie heeft de technische specialisten van het Barneveldse bedrijf Rengineers opdracht gegeven de klus te klaren.
Naar het zich laat aanzien zal eind augustus begonnen worden met de werkzaamheden aan de Buizerd.
De werkzaamheden aan de Adelaar zullen later plaatsvinden, wanneer is nog niet precies bekend.
Er zijn nog wat problemen met de levering van onderdelen voor de Adelaar, maar ook deze molen zal binnenkort weer als nieuw zijn.

Vergunning verleend

WINDcoöperatie Gedep. Laanweg

Het afgelopen jaar heeft de WINDcoöperatie Gedep. Laanweg een vergunning gekregen van de gemeente Medemblik om de windturbine Adelaar van de WWC te vervangen door een nieuwe, vergelijkbare turbine. Er zijn bezwaren ingediend tegen de bouw van de nieuwe turbine, maar deze zijn door de rechtbank ongegrond verklaard. De bezwaarmakers zijn hiertegen niet in beroep gegaan en dus is de vergunning onherroepelijk geworden.
De WWC verkoopt de Adelaar voor een symbolisch bedrag aan de nieuwe coöperatie. De coöperatie werkt volgens het principe van de postcoderoos. Leden van de coöperatie financieren de bouw van de windturbine en verdienen dit in de loop der jaren terug doordat ze minder energiebelasting hoeven te betalen.
De verwachting is dat de nieuwe turbine half 2020 geplaatst wordt.

Leden/leningen administratie

ECONOBIS, nieuw programma leden/leningen administratie

Vanaf september 2019 gebruikt de WWC het administratieprogramma ECONOBIS  voor het bijhouden van de leden- en leningenadministratie. Hiermee is het mogelijk om geautomatiseerd nieuwsbrieven en leningoverzichten naar de leden te mailen, en om de rente en aflossing van de leden over te schrijven.
ECONOBIS is ontwikkeld door een samenwerking van diverse energiecoöperaties. Het programma is geschikt voor coöperaties met leningen, participaties op postcoderoosprojecten.

Ingebruikname Windpark Westfrisia

Vogelnest in Adelaar

Gesloopt

Vijfde Molen windpark Westfrisia staat!

De eerste molen draait.

Windpark Westfrisia aangesloten op elektriciteitsnet

Windmolen de Duif stilgezet