Wordt lid van de Westfriese Windmolen Coöperatie

Personen maar ook bedrijven kunnen zich aanmelden als lid van de WWC. Personen moeten bij aanmelding hun geboortedatum invullen, bedrijven moet het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel opgeven.
Omdat de uitwisseling van informatie per email geschiedt is opgave van een email adres verplicht.

Leden die een lening voor Windpark Westfrisia aan de WWC verstrekken zijn vrijgesteld van contributie.
Leden die geen  lening bij de WWC hebben uitstaan betalen contributie.
De contributie bedraagt 7 euro per jaar. Na vijf jaar lidmaatschap vervalt de contributie.
Klik hier  voor de statuten van de WWC.

Aanmelden als lid