Subsidie

Subsidieregeling beëindigd.

Op de ledenvergadering van 24 september 2008 stemde de ledenvergadering in met het voorstel van het bestuur subsidie te verlenen op investeringen in energiebesparende maatregelen. De regeling was niet alleen van toepassing voor de eigen leden. Alle inwoners van Westfriesland konden er gebruik van maken.
Het eerste jaar werden slechts 13 aanvragen gedaan en gehonoreerd en bleef er meer dan € 22.000 van het beschikbare bedrag over. Vanaf dat moment kreeg de regeling meer bekendheid. In het tweede jaar waren er ruim 80 aanvragen en werd het beschikbare budget geheel gebruikt.

Er werd jaarlijks € 30.000 beschikbaar gesteld. De eerste drie jaren was de subsidie 20 % van de investering, met een maximum van € 1000, vanaf 2011 werd dit teruggebracht tot 10%, terwijl het maximum bleef gelijk.

Over de gehele periode van 6 jaar werden 300 aanvragen gehonoreerd. Gezamenlijk investeerden zij voor een bedrag van € 1.865.175 in energiebesparende maatregelen en samen ontvingen ze € 188.316 subsidie. Gemiddeld ruim € 600. Voor het grootste deel ging het om subsidie op zonnepanelen: 88 % van het beschikbare budget.

De subsidieregeling is per juli 2014 beëindigd. Belangrijkste overweging daarbij was het gegeven dat de prijs van zonnepanelen inmiddels beduidend lager was en de installatie ook zonder subsidie al snel terugverdiend kan worden.