Maandopbrengsten West-Friesche Windmolencoöperatie

Maand Prognose Adelaar Buizerd Totaal
Oktober 2020 7451 6255 8023 14278
November 2020 6709 4345 5996 10341
December 2020 8906 5480 6502 11982
Januari 2021 10735 5229 7739 12968
Februari 2021 9235 4975 8814 13789
Maart 2021 8628 7054 8813 15867
April 2021 6603 5372 8012 13383
Mei 2021 5883 5461 6694 12155
Juni 2021 4714 2548 2076 4624
Juli 2021 4214 3685 5102 8787
Augustus 2021 3837 4008 6021 10028
September 2021 4778 2146 2829 4975
Laatste 12 maanden 81695 56558 76620 133178
Vanaf plaatsing:
Totaal 3043617 3402644 6446260
Gemiddeld 91144 103637 215747

Opbrensten windmolens WWC