Privacy beleid

De Westfriese Windmolen Coöperatie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan de Westfriese Windmolen Coöperatie verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u worden verstrekt via de website van de Westfriese Windmolen Coöperatie of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Wanneer u contact heeft met ons leggen wij de persoonsgegevens vast. Persoonsgegevens worden door ons gebruikt om u gericht te informeren over onze aktiviteiten. Als u onze website bezoekt, worden algemene bezoekgegevens door ons verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van onze sites te bevorderen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder verbeteren. Alle personen die van deze gegevens kennis kunnen nemen, zijn aan geheimhouding daarvan gehouden. Wij kunnen door de overheid of door de toezichthoudende instanties in het kader van een ingesteld onderzoek worden verzocht (persoons)gegevens te verstrekken. Wij behouden ons het recht voor verwerkte (persoons)gegevens op een dergelijk verzoek te verstrekken.