Westfriese Windmolen Coöperatie (WWC

Start bouw windmolenpark Westfrisia

In de maanden juni en juli zijn de eerste werkzaamheden verricht, ondermeer de aanleg van de toegangswegen die aansluiten op  de Zwaagdijk en de Noorderboekert.
Begin augustus is de eerste paal geslagen.
De heistelling, op de foto, slaat als eerste stalen buis in de grond die vervolgens wordt volgestort met beton. Vervolgens wordt de stalen buis weer uit de grond getrokken. Deze wordt dan opnieuw gebruikt voor de volgende paal  enzovoort.
De molen waar het fundament voor wordt gelegd is de middelste van het totaal van vijf molens die hier tussen de Zwaagdijk en de Westfrisiaweg geplaatst zullen worden.
Westfriese Windmolen Coöperatie (WWC)

Jaarvergadering 25 september 2018