• De Westfriese Windmolen Coöperatie is opgericht om het gebruik van windenergie te bevorderen

    Westfriese Windmolen Coöperatie (WWC)
  • De Westfriese Windmolen Coöperatie is opgericht om het gebruik van windenergie te bevorderen

Westfriese Windmolen Coöperatie

De Westfriese Windmolen Coöperatie (WWC) is opgericht om het gebruik van windenergie te bevorderen.

Dit doet ze onder andere door zelf windturbines te plaatsen en door deel te nemen in windprojecten van andere organisaties.

Westfriese Windmolen Coöperatie (WWC)

Aanmelden als lid

Westfriese Windmolen Coöperatie (WWC)

Aanmelden voor een lening

Informatie Windpark Westfrisia:

In de loop van 2018 wordt gestart met de bouw van Windpark Westfrisia. Tussen Zwaagdijk en Westwoud worden ten noorden van de Westfrisiaweg 5 windturbines gebouwd met een vermogen van 2,3 MW per windturbine. Het windpark kan voldoende elektriciteit opwekken voor ongeveer 12.000 huishoudens. In het eerste kwartaal van 2019 moet het windpark gaan draaien.

De Westfriese Windmolen Coöperatie is aandeelhouder van Windpark Westfrisia. Leden van de coöperatie kunnen geld lenen aan de coöperatie, waarmee de coöperatie een deel van het windpark financiert. Uit de opbrengsten van het windpark kunnen de leningen in 15 jaar met rente afgelost worden. De coöperatie garandeert 4 % rente voor nieuwe leden. Bestaande leden en leden die binnen 1500 meter van een van de windturbines wonen krijgen meer rente.

Het bedrag van een lening kan 500 euro of een veelvoud daarvan zijn. Als er meer leningen aangeboden worden dan nodig zijn, dan zal een maximum leningbedrag ingesteld worden. Daarom kan het 2 tot 3 maanden duren voordat aangeboden leningen geaccepteerd worden.

Alleen leden van de coöperatie kunnen geld lenen. Klik hier voor een formulier voor aanmelding van het lidmaatschap.

Klik hier voor meer informatie over Windpark Westfrisia, de coöperatie, het afsluiten van leningen en de eventuele risico’s daarvan.

Op deze pagina zijn de reglementen te vinden voor het afsluiten van leningen.

Klik hier voor een formulier voor het aanbieden van een lening.

Westfriese Windmolen Coöperatie (WWC