• De Westfriese Windmolen Coöperatie is opgericht om het gebruik van windenergie te bevorderen

  • De Westfriese Windmolen Coöperatie is opgericht om het gebruik van windenergie te bevorderen

Westfriese Windmolen Coöperatie

De Westfriese Windmolen Coöperatie (WWC) is opgericht om het gebruik van windenergie te bevorderen.

Dit doet ze onder andere door zelf windturbines te plaatsen en door deel te nemen in windprojecten van andere organisaties.

Westfriese Windmolen Coöperatie (WWC)

Aanmelden als lid

Informatie Windpark Westfrisia:

In de loop van 2018 is gestart met de bouw van Windpark Westfrisia. Tussen Zwaagdijk en Westwoud worden ten noorden van de Westfrisiaweg 5 windturbines gebouwd met een vermogen van 2,3 MW per windturbine. Het windpark kan voldoende elektriciteit opwekken voor ongeveer 12.000 huishoudens. In januari 2019 moet het windpark gaan draaien.

De Westfriese Windmolen Coöperatie is aandeelhouder van Windpark Westfrisia. Tot en met 30 juni 2018 konden leden van de Coöperatie aanbieden om geld te lenen om een deel van het windpark financieren. Uit de opbrengsten van het windpark kunnen de leningen in 15 jaar met rente afgelost worden. De coöperatie garandeert 4 % rente voor nieuwe leden. Bestaande leden en leden die binnen 1500 meter van een van de windturbines wonen krijgen meer rente.

Het is niet meer mogelijk om leningen voor Windpark Westfrisia af te sluiten.

Westfriese Windmolen Coöperatie (WWC