Op maandag 21 januari is de 5e windturbine van Windpark Westfrisia afgebouwd! Dezelfde dag is de giek van de kraan naar beneden gehaald, de kraan wordt daarna ontmanteld en afgevoerd.

Er moeten nog kabels in de laatste windturbine ingevoerd worden. Daarnaast is Enercon ook bezig om de eerder geplaatste  windturbines op gang te helpen. Dit gebeurt in fasen waarbij nu een aantal windturbines elektriciteit produceren en in de test-, trail- fases zijn. Na deze fases volgt overdracht aan het windpark.

Zoals het nu naar uit ziet, zullen eind januari waarschijnlijk 4 van de 5 windturbines elektriciteit produceren, de meeste vol continue (indien het waait).