Artikelen door Anton

Vergunning verleend

WINDcoöperatie Gedep. Laanweg Het afgelopen jaar heeft de WINDcoöperatie Gedep. Laanweg een vergunning gekregen van de gemeente Medemblik om de windturbine Adelaar van de WWC te vervangen door een nieuwe, vergelijkbare turbine. Er zijn bezwaren ingediend tegen de bouw van de nieuwe turbine, maar deze zijn door de rechtbank ongegrond verklaard. De bezwaarmakers zijn hiertegen […]

Leden/leningen administratie

ECONOBIS, nieuw programma leden/leningen administratie Vanaf september 2019 gebruikt de WWC het administratieprogramma ECONOBIS  voor het bijhouden van de leden- en leningenadministratie. Hiermee is het mogelijk om geautomatiseerd nieuwsbrieven en leningoverzichten naar de leden te mailen, en om de rente en aflossing van de leden over te schrijven. ECONOBIS is ontwikkeld door een samenwerking van […]

Start bouw windmolenpark Westfrisia

In de maanden juni en juli zijn de eerste werkzaamheden verricht, ondermeer de aanleg van de toegangswegen die aansluiten op  de Zwaagdijk en de Noorderboekert. Begin augustus is de eerste paal geslagen. De heistelling, op de foto, slaat als eerste stalen buis in de grond die vervolgens wordt volgestort met beton. Vervolgens wordt de stalen […]