• Westfriese Windmolen Coöperatie (WWC

Aanmelden voor een lening

Vanaf 1 juli 2018 is het niet meer mogelijk om leningen aan te bieden, de inschrijving is gesloten.

Personen maar ook bedrijven kunnen zich aanmelden als lid van de WWC. Personen moeten bij aanmelding hun geboortedatum invullen, bedrijven moet het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel opgeven.
Leden die geen geld aan de WWC leden betalen contributie.

In 2017 was de contributie 7 euro per jaar. Na meer dan 5 jaar lidmaatschap vervalt de contributie.

Leden die een lening voor Windpark Westfrisia aan de WWC verstrekken zijn vrijgesteld van contributie.
Omdat de uitwisseling van informatie per email geschiedt is opgave van een email adres verplicht.
Klik hier voor de statuten van de WWC.