Westfriese Windmolen

>

Coöperatie

Als de opbrengst van de molens hoger of lager wordt, dan kan de rente ook verhoogd of verlaagd worden. Hierover beslist de ledenvergadering. De afgelopen jaren is 6% rente uitbetaald.De WWC is geen commerciële instelling maar een milieuvereniging. We doen het voor het milieu en niet voor het geld, al is het natuurlijk wel leuk als je beide kunt combineren.
De WWC heeft tot 2011 een deel van de opbrengsten beschikbaar gesteld voor het subsidiëren van duurzame energie. Tussen 2008 t/m 2011 heeft de WWC hierdoor 105.000 euro subsidie uitbetaald, waardoor inwoners van West-Friesland voor ongeveer 1 miljoen euro zonnepanelen, zonneboilers, isolatiematerialen en warmtepompen heeft kunnen aanschaffen. Zie de pagina op deze website voor de subsidieregeling.

De Westfriese Windmolencoöperatie is opgericht om het gebruik van windenergie te bevorderen, maar provinciaal beleid verhinderd de bouw van nieuwe windmolens op land. Wat wel toegestaan is dat bestaande molens kunnen worden vervangen voor nieuwe.
Een aantal jaren geleden kreeg de coöperatie het aanbod aandeelhouder te worden van het project " Windpark Westfrisia ", een onderneming die vijf molens wilde plaatsen parallel tussen de Wesfrisiaweg en Zwaagdijk-Oost. Nu na jaren zijn de vergunningen voor de bouw van de molens verkregen en gaan de molens begin 2019 draaien. Er was tegenwind, maar zoals bekend zonder tegenwind levert een molen geen energie
U kunt lid worden van de WWC voor een jaarlijkse contributie van € 7. Daarmee steunt u de WWC.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het bestuur: